PROSJEKTER / MENTORPROSJEKTET - RIGA

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Kongsberg Rotary, Riga Hansa Rotary og Riga Tekniske Høyskole(RTU). Prosjektet ble startet i 2010 på initiativ fra Kongsberg Rotary. Prosjektet er en videreføring av Rotary Coaching Exchange programmet fra 2006-2009 som også ble initiert av Kongsberg Rotary.

Formålet med Rotary Mentor Program (RMP) er å bruke rotarianeres yrkeskompetanse til å hjelpe unge grundere med oppstart av nye bedrifter i Baltikum. Prosjektet er beskrevet i detalj i søknader, artikkel i Rotary Norden, lokal avis og ikke minst flere presentasjoner for alle medlemmene i Kongsberg Rotary klubb.

Tildelte midler blir brukt på reise på billigste måte og utgifter til mat blir dekket av medlemmene selv. Det blir til hver samling stort sett prioritert en arbeidsdag og en lørdag. Prosessen som ble utviklet tidlig i 2013 med stort fokus på å definere utfordringer, sette mål og klare aksjoner har blitt videreført med suksess. 

Siste rapport finner du her

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Best Western Gyldenløve
Adresse: Herman Foss gt 1
Postnummer: 3611
Sted: Kongsberg
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 20:00:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...